Doelgroep

Onze cliƫnten hebben hebben een psychiatrische aandoening en/of een verstandelijke beperking. Voor deze kwetsbare groep bieden wij begeleiding en ondersteuning aan om hen zelfredzaam te maken in onze samenleving. Wij streven er dan na om einddoelen te bereiken zoals: eigen woonruimte en inkomen, een sociaal netwerk en zelfstandigheid.

WMO

Wie maatschappelijke ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bij je eigen gemeente kan je dan PGB aanvragen. Met deze PGB kan je bij ons zorg inkopen. Wij kunnen je in deze procedure helpen.

WLZ

Het kan dat je zware zorg nodig hebt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Mocht je geen indicate hebben, dan kan je deze aanvragen bij Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Kijk voor meer informatie op ciz.nl of neem contact op met het CIZ via telefoonnummer 088-789 10 00.